Drobečková navigace

Úvod > Služby

Služby

Podmínky k umístění klienta
Exkurz o demenci
Ubytování
Strava

Co je hlavním dlouhodobým cílem naší služby:

 • poskytování služby v souladu se standardy kvality služeb
 • ubytování umožňující příjemné, klidné a bezpečné prostředí 
 • stravování s ohledem na zásady racionální výživy i potřeby dietního stravování
 • zajištění volnočasových aktivit s možností výběru (muzikoterapie, ruční práce, trénink kognitivních funkcí,...)
 • zajištění podpory udržování kontaktu s rodinou a společenským prostředím

Střednědobé cíle služby do konce roku 2021:

 • tvorba podmínek pro zvýšení kvality a hodnocení efektivity služby
 • zajištění stabilního personálu
 • instalace informačních tabulí před Domovem Maják, o.p.s.
 • navázání větší spolupráce se základními školami, popřípadě středními školami z okolí za účelem získání co největšího počtu dobrovolníků pro aktivizace uživatelů
 • realizace přístavby včetně lůžkového výtahu
 • zvyšování vědomostí a zkvalitňování vzdělávání zaměstnanců

Domov Maják, o.p.s., domov se zvláštním režimem je registrované soukromé zařízení, které poskytuje službu sociální péče dle § 50 zákona č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zajišťuje pro své uživatele další činnosti, kde obsahem celodenní péče je:

 • Poskytování péče a podpory v aktivitách denního života, které vycházejí z individuálních potřeb uživatele a při kterých se podporují jeho návyky.
 • Udržování, případně zlepšování schopnosti a soběstačnosti uživatele (pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh, pomoc při podávání stravy a tekutin, pomoc při prostorové orientaci).
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (spolupráce s rodinou, poskytování pomoci při využívání běžně dostupných služeb, zajišťování kulturních akcí a výletů, s cílem zapojení se uživatelů do běžného života s respektem jejich osobnosti a možnostem, dle přání doprovázení na vycházky).
 • Zajišťování sociálně terapeutických činností, jejichž poskytování vede k udržení nebo k rozvoji osobních sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Probíhají na základě sestaveného individuálního plánu uživatele, který zohledňuje aktuální schopnosti, přání, potřeby uživatele. V Domově probíhá např. promítání, hry, kreslení, modelování, trénování kognitivních funkcí, čtení, udržení tělesného zdraví vhodným cvičením, poslech relaxační hudby).
 • Zajišťování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Zajišťování pomoci při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů ( uživatelé mají možnost vyjádřit svá přání nebo nespokojenost s poskytovanými službami). Ústně nebo písemně, pro tyto případy jsou seznámeni s postupem pro vyřizování jejich přání či stížností.
 • Sestavování individuálních plánů péče uživatelů a naplňování jejich cílů.
 • Zařízení poskytuje základní ošetřovatelskou rehabilitaci z cílem zpomalit ztrátu funkčních schopností uživatele, v rámci vývoje jeho zdravotního stavu. 

Podmínky k umístění klienta

Indikací k pobytu na oddělení se zvláštním režimem je následující stav:

 • je stanovena diagnóza demence a terapeutický postup
 • je posouzen funkční stav klienta (soběstačnost, kognitivní funkce, poruchy chování)
 • je stanoven individuální plán péče s těžištěm v kvalifikované péči
 • stav klienta je stabilizovaný a nevyžaduje nepřetržitou kvalifikovanou ošetřovatelskou péči či hospitalizaci v nemocnici či psychiatrické léčebně
 • potřeba péče a dohledu jsou takové, že je nelze zajistit jiným způsobem (rodinou, osobní asistencí, domácí péčí) nebo chybí rodinné zázemí či toto zázemí neplní svou funkci přiměřeným způsobem.

Exkurz o demenci

Demence

Je nemoc, která způsobuje zapomětlivost. Demence podle některých odhadů postihuje v ČR až 100 000 občanů. Léčena je přitom méně než desetina pacientů. Člověk s touto chorobou si nepamatuje informace nebo naopak zapomene, jak dělal činnosti, které pro něj byly dříve běžné. Dalšími příznaky jsou ztráta orientace (místem, časem), poruchy emotivity apod. Tyto příznaky komplikují lidem s demencí běžný život. Zvláštní režim znamená, že péče o uživatele Domova je přizpůsobena tak, aby mohli s demencí a jejími příznaky žít.

Alzheimerova nemoc

Je závažné onemocnění mozku. Začíná pomalu a nenápadně. Varovným signálem bývá, že člověk začne trpět neobvyklou ztrátou paměti, chová se zmateně až agresivně, má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky a je schopen zabloudit i ve vlastním bytě. Mění se celá jeho osobnost a začíná stále obtížněji vykonávat každodenní činnosti, které byly samozřejmostí.

Ubytování

Ubytování poskytujeme ve stávající části domova ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Současná kapacita Domova je 74 lůžek. Pokoje jsou vybaveny nábytkem (polohovací postel, stolek s výsuvnou deskou a uzamykatelnou skřínkou,  televize, lednice, šatní skříně, stůl a židle). Nedílnou součástí je i úklid, praní a žehlení ložního a osobního prádla včetně drobných oprav. 

Úhrada za pobyt v Domově Maják, o.p.s., placená uživatelem je stanovena dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přehled cen za ubytování

Strava

Uživatelům poskytujeme celodenní stravování s ohledem na zásady racionální výživy a potřeby dietního stravování a je zajištěn pitný režim. Během dne je k dispozici slazený nebo neslazený čaj a pitná voda. V případě potřeby je zajištěn ohřev jídla nebo nezbytné úpravy jídla (krájení, mixování). Uživatelé se stravují v jídelně nebo v případě potřeby či přání na pokojích. Jednou měsíčně se schází tzv. Stravovací komise, kde mohou uživatelé vyjádřit své přání a názory.

Odhlašování stravy:

 • Celodenní stravu lze odhlásit, pokud uživatel opouští Domov, vždy den před plánovaným odchodem.
 • Při odhlášení pobytu uživatele z Domova na celý den, má právo na vrácení finanční částky za neodebranou stravu (vrací se hodnota potravin) ve formě vratky (vrácení finanční částky)
 • Domov Maják, o.p.s. neakceptuje: náhodilé odhlašování svačin, obědů, večeří.

Přehled cen za stravu