Drobečková navigace

Úvod > Sazebník

Sazebník

Sazebník služeb je v této podobě platný od 1. 1. 2023.

 

Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění takto:

Cena služeb se skládá z:

úhrada za celodenní stravu 235,- Kč/den*
úhrada za ubytování 280,- Kč/den**
příspěvek na péči 880,- až 19 200,-Kč***
doplňkové služby viz. Sazebník ****

* Cena surovin včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

** Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.

*** Poskytované služby jsou hrazeny z příspěvku na péči. V případě, že je uživatel příjemcem příspěvku na péči, stává se tento příspěvek v celé výši příjmem domova podle §73 odst. 4 zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách.

**** Úhrady za doplňkové služby jsou pro klienta ty, které jdou nad rámec péče stanovené zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách a jsou specifikovány    v sekci Dokumenty.

Informace o způsobu a výši úhrad poskytované péče

Průměrné měsíční výdaje na lůžko v domovech pro seniory v České republice činí 20 až 28 tisíc Kč. Kalkulace cen se odvíjí mimo jiné od počtu personálu v přímé péči o klienta. O klienta pečuje v našem zařízení nadprůměrný počet ošetřovatelů a terapeutů a jeho skladba je zcela nadstandardní a ojedinělá (pracovník bazální stimulace, reminiscenční terapeut, muzikoterapeut, fyzioterapeut apod.). Tento počet a skladba personálu nás odlišují od jiných zařízení a jsou základním předpokladem kvalitní péče, nikoliv péče za účelem „odložení" klientů. Naše ceny se odvíjí od kvality, která se bez jejího zaplacení poskytovat nedá.

A jakým způsobem jsou tyto náklady pokryty?

Cena za pobyt je stanovena ze základní sazby úhrady za ubytování a stravování stanovené zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách a Vyhlášky č.505/2006 a tato cena je pro naše zařízení – 15 965,-Kč/měs.

Lidem, kteří potřebují péči druhé osoby, přiznává stát sociální dávku - příspěvek na péči. Výše příspěvku záleží na stupni závislosti neboli míře potřeby pomoci druhé osoby a pohybuje se mezi 880,- až 19 200,- Kč měsíčně. Tuto částku dostává ze zákona (zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách) přímo Domov Maják o.p.s.

K této ceně se přičítají doplňkové náklady, které tvoří variabilní složku úhrady, která se však u jednotlivých klientů liší. Základem kvalitní péče poskytované         v našem domově je diferencovaný a individuální přístup ke klientům, postavený na dlouhodobě a pravidelně poskytovaných fakultativních službách. Jde především o to, abychom zajistili dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků, kteří mohou každému klientovi věnovat dostatek času tak, abychom respektovali jeho individuální přání a potřeby.