Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Domov Maják, o.p.s.

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: soukromá společnost

Základní účel zřízení - poskytování službeb sociální péče dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Hlavní činnost - poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a v důsledku svého věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby 24 hodin denně, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Domov Maják, o.p.s.
  Brodská 140
  261 01 Příbram VIII

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Domov Maják, o.p.s.
  Brodská 140
  261 01 Příbram VIII

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek dle předchozí domluvy

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 733 588 982

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.domov-majak.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Domov Maják, o.p.s.
  Brodská 140
  261 01 Příbram VIII

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  info@domov-majak.cz
  reditel@domov-majak.cz (ředitel organizace)

 • 4.8 Datová schránka

  6xxbuas

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 107-2984310237/0100

6. IČO

24255874

7. DIČ

Organizace není plátcem DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: info@domov-majak.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 6xxbuas

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Domov Maják, o.p.s., Brodská 140, 261 01 Příbram VIII

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel organizace, v případě jeho nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy - pro domovy seniorů

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Domov Maják, o.p.s., neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.