Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace k návštěvám

Informace k návštěvám  

NÁVŠTĚVY

( PLATNOST OD 15.11.2021, TELEFONICKÉ OBJEDNÁNÍ: 734 738 445)

 

NÁVŠTĚVNÍ DOBA

ÚTERÝ    13 – 17 HOD

PÁTEK    13 – 17 HOD

NEDĚLE  13 – 17 HOD

 

NÁVŠTĚVU LZE PŘIPUSTIT POUZE ZA PODMÍNKY:

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Dospělé osoby musí po celou dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) třídy FFP2, KN 95

TESTY A CERTIFIKÁTY

Návštěvu lze připustit pouze osobám, které splňují tyto podmínky:

1) absolvování nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

2) absolvování nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

3) osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZČR, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od potvrzení onemocnění neuplynulo více než 180 dní

4) očkování proti onemocnění covid-19 a doložení národním certifikátem o provedeném očkování, že

a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka

b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC

nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka

 c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC

nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

A OČKOVANÁ OSOBA NEJEVÍ PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19

TESTY MUSÍ BÝT PROVEDENY U POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB