Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace k návštěvám

Informace k návštěvám



 

Domov Maják, o.p.s.

Brodská 140, Příbram VIII

 

 

Nařízení č. 1 / 2022

 

 

    V rámci zajištění ochrany zdraví klientů v souvislosti s nákazou COVID-19 vydávám nařízení pro organizaci návštěv klientů DOMOVA MAJÁK, o.p.s..

 

 

 Toto nařízení je vydáno v souladu s pravomocí ředitele a doplňuje Návštěvní řád ze dne 15.11. 2021.

 

1)    Každá osoba navštěvující klienta DOMOVA MAJÁK, o.p.s. v období od 26.01. – 29.01. je povinna se podrobit antigennímu testu, který provedou zdravotničtí pracovníci DOMOVA MAJÁK, o.p.s.

2)    V případě, že osoba navštěvující klienta DOMOVA MAJÁK, o.p.s.  odmítne podrobit testování dle bodu 1), nebude takovéto osobě návštěva umožněna.

3)    Stanovení termínů návštěv a způsob jejich oznámení není tímto nařízením dotčen.

4)    V období 29.01. – 28.02. 2022 zakazuji veškeré návštěvy klientů DOMOVA MAJÁK, o.p.s. Ve výjimečných případech, především z důvodu zhoršení zdravotního stavu klienta DOMOVA MAJÁK, o.p.s., může návštěvu povolit ředitel domova, nebo vrchní sestra.

     

 Toto nařízení vstupuje v platnost dnem jeho vydání. Nařízení je zveřejněno v prostorách DOMOVA MAJÁK, o.p.s. a na webových stránkách DOMOVA MAJÁK, o.p.s..

 

 

Příbram       26.01. 2022

 

 

 

Ing. Václav Mašek, Ph.D.

               ředitel

     Domov Maják, o.p.s.