“ Dbejme, aby nám stáří neudělalo
vrásky na duši, když je dělá na tváři. ”
-Michel de Montaigne

Sazebník

Sazebník služeb je v této podobě platný od 1. 2. 2019.

Dle dodatku č. 1 ke směrnici 1/2014 o výši úhrady za stravu a ubytování se od 1. ledna 2014 
stanovuje výše stravy a ubytování takto (roční průměr dnů v měsíci = 30,42 dní).

Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění takto:  


CENA SLUŽEB SE SKLÁDÁ Z:

 

a) úhrada za celodenní stravu        170,- Kč/den*

 

b) úhrada za ubytování                       210,- Kč/den**

 

c) příspěvek na péči                                880,- až 13 200,-Kč***


d) fakultativní služby                             viz. Sazebník*          Cena surovin včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy. 

**        Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení,žehlení, včetně provozních nákladů                         souvisejících s poskytnutím bytování.

***      Poskytované služby jsou hrazeny z příspěku na péči. V případě, že je uživatel příjemcem příspěvku                                 na péči, stává se tento příspěvek v celé výši příjmem domova podle §73 odst. 4 zákona č. 108/ 2006 Sb., o                   sociálních službách.

****    Úhrady za fakultativní služby jsou pro klienta ty, které jdou nad rámec péče stanovené zákonem                                     108/2006 Sb., o sociálních službách a jsou specifikovány  v sekci
           ,,Dokumenty".