“ Dbejme, aby nám stáří neudělalo
vrásky na duši, když je dělá na tváři. ”
-Michel de Montaigne

GDPR

Společnost Domov Maják, o.p.s. zpracovává osobní údaje v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

- účinnost od 25. 5. 2018


a


SMĚRNICÍ EVROPASKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV

- účinnost od 25. 5. 2018Pověřenec pro ochranu osobních údajů


V souladu s článkem 37 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES, z v e ř e j ň u j e správce kontaktní údaje k jmenovanému pověřenci pro ochranu osobních údajů / dále jen pověřenec/ :Pověřenec :


JUDr. Milan Kocík, MBA, MBE

kwestern@seznam.cz

tel. 731553318


Jmenován dne : 1.5. 2018